Činnost

 

.::  TĚŽKÁ A NADROZMĚRNÁ DOPRAVA 
.::  MEZINÁRODNÍ A VNITROSTÁTNÍ ZASILATELSTVÍ 
.::  ŘÍČNÍ A NÁMOŘNÍ DOPRAVA 
.::  KAMIONOVÁ VNITROSTÁTNÍ A ZAHRANIČNÍ DOPRAVA
 

   K realizaci dopravy těžkých a nadrozměrných nákladů zajišťujeme dále tyto následující činnosti :

-  průzkum přepravních tras včetně míst nakládky a vykládky

-  stanovení koncepce přepravy a vhodné dopravní techniky

-  navrhnutí optimálního profilu podložek nákladu, jejich umístění a rozložení

- nakládka a vykládka včetně manipulace nákladu v místě nakládky a vykládky

- zajištění všech příslušných povolení pro nadrozměrnou dopravu v tuzemsku i zahraničí včetně asistencí dalších firem ( energetici, telekomunikace, železnice, dopravní podniky, policie atd.)

- zajištění průjezdnosti přepravní trasy včetně statických přepočtů a podepíraní mostů

   Mimo tyto činnosti dále zajišťujeme :

- doprovody nadrozměrných nákladů v tuzemsku i zahraničí včetně zajištění povolení

- říční a námořní dopravu včetně překladů v přístavech přepravami spojených.
  

Created by Wodrbaal ©2004